• Wiegmans we clean!

  Meer dan een regulier schoonmaakbedrijf. Wij vinden het belangrijk om onze klanten van A tot Z te ontzorgen. Dit doen we door middel van onze professionele vakkundige aanpak en het aanstellen van een vast aanspreekpunt voor elke klant. Daarnaast willen wij klanten alleen het beste aanbieden en zorgen dat het maatwerk dat wij leveren precies aansluit bij de wensen van onze klanten! Wij verzorgen losse en vaste diensten voor bedrijven, MKB, scholen, kinderopvang, praktijken, zorginstellingen, openbare ruimte en meer!

 • Wiegmans we clean!

  Meer dan een regulier schoonmaakbedrijf. Wij vinden het belangrijk om onze klanten van A tot Z te ontzorgen. Dit doen we door middel van onze professionele vakkundige aanpak en het aanstellen van een vast aanspreekpunt voor elke klant. Daarnaast willen wij klanten alleen het beste aanbieden en zorgen dat het maatwerk dat wij leveren precies aansluit bij de wensen van onze klanten! Wij verzorgen losse en vaste diensten voor bedrijven, MKB, scholen, kinderopvang, praktijken, zorginstellingen, openbare ruimte en meer!

 • Wiegmans we clean!

  Meer dan een regulier schoonmaakbedrijf. Wij vinden het belangrijk om onze klanten van A tot Z te ontzorgen. Dit doen we door middel van onze professionele vakkundige aanpak en het aanstellen van een vast aanspreekpunt voor elke klant. Daarnaast willen wij klanten alleen het beste aanbieden en zorgen dat het maatwerk dat wij leveren precies aansluit bij de wensen van onze klanten! Wij verzorgen losse en vaste diensten voor bedrijven, MKB, scholen, kinderopvang, praktijken, zorginstellingen, openbare ruimte en meer!

 • Wiegmans we clean!

  Meer dan een regulier schoonmaakbedrijf. Wij vinden het belangrijk om onze klanten van A tot Z te ontzorgen. Dit doen we door middel van onze professionele vakkundige aanpak en het aanstellen van een vast aanspreekpunt voor elke klant. Daarnaast willen wij klanten alleen het beste aanbieden en zorgen dat het maatwerk dat wij leveren precies aansluit bij de wensen van onze klanten! Wij verzorgen losse en vaste diensten voor bedrijven, MKB, scholen, kinderopvang, praktijken, zorginstellingen, openbare ruimte en meer!

Kwaliteit

Resultaatgericht werken

Kwaliteit is het voldoen aan de verwachtingen van de klant. Door de duidelijke en heldere afspraken over de verwachtingen is Wiegmans in staat deze verwachtingen te evenaren en te overtreffen.

Logboek

Het logboek is het communicatiemiddel tussen de medewerkers op de werkvloer van Wiegmans en de contactpersoon van de klant. In het logboek staan de belangrijke gegevens zoals: contactgegevens , het werkprogramma, absentie bladen, materiaallijsten, etc. Dit logboek wordt iedere werkdag ingevuld en getekend voor akkoord. Zo blijft er altijd duidelijkheid over de werkzaamheden die verricht zijn en die nog verricht moeten worden!

Projectleider

De projectleider is verantwoordelijk voor de klant, voor het personeel, voor de planning, de materialen en middelen, communicatie en de kwaliteit. De projectleider zorgt ervoor de alle operationele zaken geregeld zijn zodat de klant en het personeel minimale hinder ondervinden en het werk zonder enige problemen gedaan kan worden. De projectleider is persoonlijk betrokken met de klant. Ze werken proactief mee om de maximale kwaliteit te realiseren. We houden hierbij de wensen en behoeften van onze klanten in het oog!

Kwaliteitsinspecteur/controleur

Naast de projectleider heeft Wiegmans een eigen (VSR) kwaliteitsinspecteur/controleur.

De controle van de dienstverlening van Wiegmans is een continu proces. Door deze controles bewaken we onze eigen diensten en sturen deze bij indien dat nodig blijkt te zijn. De controles worden in overleg met de klant uitgevoerd. De eigen medewerkers en projectleiders zijn wel op de hoogte dat er controles plaatsvinden, maar zijn ze niet op de hoogte wanneer deze worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van de controle wordt een kwaliteitsformulier gemaakt en volgt direct een evaluatie met de klant. Naast de technische kwaliteit worden ook de beleving, uitstraling en verwachtingen geƫvalueerd. Deze punten worden ook toegevoegd aan het kwaliteitsformulier.

Voor eventuele verbeterpunten wordt met de klant een termijn afgesproken en hier volgt een terugkoppeling wanneer deze gereed zijn.